Přespání na bunkru

 

Osoba je srozuměn/a s tím, že pobytem v pěchotním srubu T-S 25 u obce Malé Svatoňovice - Odolov, se nejedná o komerční ubytování, ale o pobyt v přírodě. Bere na vědomí, že pobyt v uvedeném objektu je na vlastní nebezpečí. Zavazuje se, že při pobytu v něm bude dodržovat předpisy a vyhlášky dané pro pobyt v přírodě, tj., nebude zde rozdělávat oheň, znečišťovat les, chovat se hlučně, apod. V případě škody, vzniklé na majetku KVH Odolov z. s., tuto uhradí dobrovolně, dle dohody se členy KVH Odolov. Příspěvek za přespání na bunkru je 200,-Kč za osobu/noc

Přespání je možné dohodnout na telefonním čísle 606152792, p. Hlavica, nebo na hlavica@bunkry.cz

 

Kontakt

Pěchotní srub T-S 26 a vojenské muzeum Provozovatel:
KVH Odolov z.s.
Horní Kostelec 241
54941 Červený Kostelec